Geologi og fossiler ved Sangstrup Klint

Grenå

Klinten består af bryozokalk, dvs. af skaller fra alger (bryozoer), der levede i tropiske og subtropiske have for mere end 65 mio. år siden. I kalken findes striber af flint, der er dannet af kiselalger og havsvampe.

Fossiljægere finder jættelys og forstenede søpindsvin og engang imellem sjældne og meget specielle fund, som fx hajtænder og andet.

Klinterne fortsætter ud under havet, hvor der er unikke levemulighed for dyr og planter. Området er også et yndet sted for dykkere.

2019 - 28-06 til 06-09 Voksen (0 - 99)
Turbillet 50
Book her
Ankomst/Afrejse
1